Cari Cari

Cari Cari + Nauzea Orchestra

19.00

Tvrdí o sobě, že založili kapelu, aby svo­jí hud­bu dostali do filmů Quenti­na Taran­ti­na. Cari Cari, jed­no z výrazných jmen rakouské/​světové nezávis­lé scény, se vrací do Prahy. Stephanie Wid­mer (zpěv, bicí, didgeri­doo) tvoří s Alexan­derem Köck­em (kytara,zpěv) ele­gant­ní, stylové, éter­ické duo, které pro­duku­je svůj vlast­ní svět. Svět bez žán­rových hran­ic, s fil­movou atmos­férou, postavený na vlast­ní scéno­grafii, kreativ­itě a exper­i­men­tování. Svět, který je omýván vlna­mi alter­na­tivního indie rocku, chyt­lavé svo­body a náladou zapada­jícího slunce na let­ním road­tripu s lehkým vánkem psy­che­delie. Jeden z objevů např. věh­las­ného Pri­mav­era fes­ti­valu v Barceloně, zářil na nespoč­tu evrop­ských pódií, včet­ně vypro­daného kon­cer­tu v Café v Lese v roce 2022. Ten­tokrát se před­staví v Kasárnách Karlín.

Nauzea Orches­tra je alter­na­tivní hudeb­ní skupina, která vznikla v Ústí nad Labem roku 2007. V součas­né době působí ve složení – Ondřej Švan­dr­lík (kytara, pro­gram­ming, syn­tezá­tor, zpěv), David Kolovrat­ník (bicí), Ivo Mikšovský (basa), Jakub Švan­dr­lík (kytara), Anna Štěpánová (housle), Fran­tišek Kroupa (vio­lon­cel­lo). Ve svých počátcích byla Nauzea Orches­tra sil­ně ovlivně­na německ­ý­mi elec­tro-clashový­mi kapela­mi, které byly zas­toupe­ny na kom­pi­lacích Berlin Insane. V hud­bě Nauzey Orchestry se ale záhy začaly objevo­vat i vlivy indus­triál­ní hud­by, post-rocku nebo country.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže