Avanti Garda

Avanti Garda – parkour premiere

Kul­turní večer součástí jamu Hold­ings Hands. Orga­ni­zováno Avan­ti Gar­dou. Můžete se těšit na promítání dosud nev­iděných park­ourových filmů, uměleck­ou galerii, tombolu, živou hud­bu, pivo a skvělou atmos­féru. Min­ule jsme si to s Vámi vše­mi moc užili a doufáme, že se letos opět uvidíme, snad ještě v hojnějším poč­tu!❤️ Filmy, které se budou promí­tat: Avan­ti Gar­da — Sexy Move Sledge­ham­mer Joshua Mal­one — Atone­ment bean­sout­thecan — Love Let­ter Fezt­mind — Samkoo Kollek­ti­va — Kollek­ti­va Manor — Thank You For Remind­ing Me