kk_obecna_modra

Best Bboy Kid

13.00

10.ročník mez­inárod­ní soutěže pro tanečníky sty­lu Break Dance, jed­na z největších a nejprestižnějších Break Dance akcí v ČR.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže