Closure in Moscow

Closure In Moscow + Toehider + Shell Beach

19.00

Aus­tral­ská alter­na­tivní rock­ová skupina Clo­sure in Moscow oznámi­la, že se v květ­nu vrací do Evropy a Velké Británie, aby prově­trala své nové album Soft Hell”. Česká zastáv­ka proběh­ně 8. květ­na 2024 v Kasárnách Karlín.

Kapela oslaví vydání desky po dlouhých devíti letech a pódia vezme útokem – kromě Čes­ka navštíví Německo, Maďarsko, Nizozem­sko, Bel­gii a odehra­je exk­luzivní brit­sk­ou head­line show v Londýně. Na všech head­line kon­certech se ke kapele připo­jí aus­tral­ské progrock­ové leg­endy TOE­HIDER a maďarská post-hard­corová for­ma­ce SHELL BEACH. Bylo to dlouhých devět let čekání na spous­tu věcí, ale nikdy jsme neza­pom­něli na pohostin­nost a lásku Evropy. Jsme zpátky a uvidíme se už v květ­nu, baby,“ vzkazu­je kapela.

Soft Hell’ je třetím albem kape­ly a prvním novým po devíti letech, po albech Pink Lemon­ade (2014), First Tem­ple (2009) a deb­u­tovém EP The Penance and the Patience’ (2008). Kapela na svých vydaných albech obsáh­la širok­ou škálu žán­rů — od post-hard­coru a vážného punk-rocku až po pro­gre­sivní rock, avant­gar­du a exper­i­men­tál­ní elek­tron­ický rock.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže