hudba obecná

Branko's Bridge (křest alba) + Hello Marcel + Fumar Mata

19.00

BRANKO’S BRIDGE
Čtyř­ka vyhořel­ců kom­bin­u­jící surf rock, post-punk a spaget­ti west­ern. Přidej kuler­voucí zpěv a riffy a dostaneš kapelu, co se poj­men­o­vala po mostu v Bělehradě. Na pódia se vrací po tříleté pauze, aby pokřti­la deb­u­tové album Hob­by Horse Cowboy.

IGhttps://​www​.insta​gram​.com/​b​r​a​n​k​o​s​b​r​idge/
SPO­TI­FYhttps://​open​.spo​ti​fy​.com/​a​r​t​i​s​t​/​2​2​S​4​o​4​a​H​u​m​j​l​K​z​Z​j​P​c0Sdk

HEL­LO MARCEL
Elek­tron­ické duo ze Svi­tav. Šťav­natý disko, sax­o­fon, černý shades a dva vlnící se plnovousy. Je v pohodě potit se na par­ke­tu, když jste v tom spolu. V přestávce mezi pocením a tancem tě pobaví jejich tex­ty. Pojď někam, kde vítr fouká!

IGhttps://​www​.insta​gram​.com/​h​e​l​l​o​m​a​r​c​e​lduo/
SPO­TI­FYhttps://​open​.spo​ti​fy​.com/​a​r​t​i​s​t​/​6​Y​v​f​d​K​0​t​r​G​e​C​R​o​3​g​5​VCVII

FUMAR MATA!
Šest reinkar­nací psy­che­delick­ých bohů. Nehra­jou ani rych­le, ani poma­lu. Jejich zvuk je ener­gický i zas­něný zároveň. Kytary, klávesy a hlavně ikon­ická tam­burí­na, kter­ou klu­ci pravděpodob­ně ukradli něko­mu z Bri­an Jon­estown Mas­sacre. Otvírák, který si nechcete nechat ujít.

IGhttps://​www​.insta​gram​.com/​f​u​m​a​r​m​a​t​a.fm/
SPO­TI­FYhttps://​open​.spo​ti​fy​.com/​a​r​t​i​s​t​/​7​9​X​H​E​d​o​i​n​i​k​K​m​1​r​p​s​0qaqM

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže