Kolja

ZRUŠENO Kolja (sousedské letní kino)

21.00

UPDATE: PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ SE PRO­JEKCE RUŠÍ

Kol­ja
Česko/​Velká Británie/​Francie— Jan Svěrák— 105 min­ut— CZ with EN subtitles
VST­UP ZDARMA
—hra­jeme venku
—v pří­padě špat­ného počasí se pro­jekce ruší

Laskavá kome­die o muži, který se dom­ní­val, že už nemůže být hůře a netušil, že právě prožívá nejkrás­nější chvíle svého živ­ota. Fran­tiškovi už proše­di­vě­ly vousy. Kol­ja ještě nedosáhl škol­ního věku a setkali se díky tragikomické živ­ot­ní situaci. Ti dva zůstali nakonec sami. Starý mlá­denec a kluk, kteří si navzá­jem nerozumějí a to ve všech směrech. Čeká je dlouhá a složitá ces­ta za úsměvem a láskou…

Kasárna Karlín mapa letní kino