Starý dub

Starý dub

19.00

Starý dub je příběhem ves­nice na severový­chodě Anglie, kde se zavřel důl a lidé se tu cítí odříznu­ti od zbytku svě­ta. Hod­ně mladých lidí odeš­lo a kdysi pros­pe­ru­jící a hrdá komu­ni­ta se snaží udržet staré hod­no­ty. Ros­te však hněv, zášť a nedostatek nadě­je. Domy jsou tu lev­né a dos­tup­né. Díky tomu je ves­nice ideál­ním místem pro syrské uprch­líky, které Británie v posled­ních letech při­jala. Jak budou Syřané při­jati? A jaká bude budouc­nost Starého dubu – posled­ní zbý­va­jící hospody ve ves­ni­ci? (Film Europe)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře