hudba obecná

CHRISTIAN DEATH, PROJEKT XIII

18.30

Zak­la­datelé amer­ick­ého goth rocku CHRIS­T­IAN DEATH jsou známí pro své pro­voka­tivní tex­ty zpochy­bňu­jící orga­ni­zo­vané nábožen­ství a společen­ské normy. Jejich kon­frontační příst­up, plný rouhání a mor­bid­i­ty, je odlišil od brit­ské gotické scény a při­blížil se spíše losan­ge­leské­mu punku a heavy met­alu. V čele kape­ly stál zpočátku zpěvák Rozz Williams, později se pod vedením kytaristy Val­o­ra Kan­da kapela posunula k intelek­tuál­nější­mu a poli­tičtější­mu směru. V květ­nu tito kacířští goti­ci navštíví Prahu a odehra­jí komorní kon­cert v Kasárnách Karlín.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže