Kafe a cigára

Kafé a cigára (letní kino)

21.00

Kafe a cigára
Jim Jar­musch — USA — 2003 — 96 min — Anglicky + CZ titulky

Kafe a cigára je něko­lik krátkých filmů, tvářících se dohro­mady jako hraný film (nebo obrá­ceně). V každé části vys­tupu­je něko­lik postav, které posedá­va­jí, popí­je­jí kafe, kouří cig­a­re­ty a debatu­jí o tak různých témat­e­ch, jako jsou napřík­lad nanuky s kofeinem, Abbott & Costel­lo, záhady kolem Elvise, správná přípra­va čaje, vynálezy Nikoly Tes­ly, fik­tivní rock­ová kapela SQÜRL, Paříž 20. let a použití nikot­inu jako insek­ti­cidu… Co se týče obsazení, jed­ná se o extrém­ně eklek­tick­ou par­tu výjimečných her­ců a muzikan­tů, před­stavu­jící ste­jně eklek­tick­ou sbírku podi­vínů. (ofi­ciál­ní text distributora)

Kasárna Karlín mapa letní kino