hudba obecná

(PŘESUNUTO) Charlotte Sands

19.00

KON­CERT SE PŘE­SOU­VÁ DO KLUBU BIKE JESUS NA ŠTVANICI.

VSTU­PENKY ZŮSTÁ­VA­JÍPLATNOSTI.

Hud­ba Char­lotte Sands je naži­vo pořád­ně hla­sitá, jak ostat­ně ví všich­ni, kdo ji viděli na turné s My Chem­i­cal Romance nebo 5 Sec­onds of Sum­mer. Teď má namířeno do Prahy a pro­tože původ­ně pláno­vané Cha­peau Rouge právě vypro­dala, pře­sou­váme její kon­cert, který proběhne 5. červ­na, do pros­tor Kasáren Karlín.

Všech­ny již zak­oupené vstu­penky zůstá­va­jí v plat­nos­ti a není potře­ba je měnit. Prodej vstu­penek za ste­j­nou cenu pokraču­je dál.

///
Síla hud­by Char­lotte Sands tkví v kom­bi­naci veselých melodií s nestoud­ně upřím­ný­mi tex­ty. A pořád­ně hla­sitá je i naži­vo, jak ostat­ně ví všich­ni, kdo ji viděli na turné s My Chem­i­cal Romance nebo 5 Sec­onds of Sum­mer. Teď má namířeno do Prahy.

Sands vys­toupí 5. červ­na 2024 v klubu Cha­peau Rouge. Vstu­penky (395 korun) půj­dou do prode­je 10. listopadu 2023. O dva dny dřív k nim budou mít příst­up reg­istrovaní členové*ky Fource Friends. K dostání budou i VIP balíčky, které obsahu­jí i osob­ní setkání s Charlotte.

Sup­port: Aja, Emi Jeen
 

(en)
Char­lotte Sands has been immersed in music from a young age, writ­ing and per­form­ing her own music since she was nine years old.

After per­form­ing with acclaimed acts like My Chem­i­cal Romance and 5 Sec­onds of Sum­mer, she is con­stant­ly tour­ing across the globe. Her debut album Can We Start Over? sym­bol­izes her per­son­al and career growth, mar­ry­ing intro­spec­tive lyrics and dynam­ic live ener­gy. The album reflects Sands’ cur­rent iden­ti­ty and expe­ri­ences. As she stands on the precipice of her debut album’s release, Sands is filled with anticipation. 

Sup­port: Aja, Emi Jeen
Tick­ets (395)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže