Čtyři pokoje

(ZRUŠENO) Čtyři pokoje (Letní kino)

21.00

Čtyři poko­je
Alli­son Anders, Alexan­dre Rock­well, Quentin Taran­ti­no, Robert Rodriguez — USA — 1995 — 98 min — Anglicky + CZ titulky

Snímek se odehrává o sil­ve­stro­vské noci v bývalém hol­ly­wood­ském grand­hotelu, který nyní prochází těžký­mi časy. Zachy­cu­je groteskní útrapy Teda (Tim Roth), smo­lařského hotelového poslíč­ka. Ten při své první službě prožívá trp­k­ou noční můru, když ho čar­o­dějnice, které mají slet v novo­manžel­ském apart­má, požá­da­jí o pomoc. Všech­no se ještě zhorší, když omylem doručí led do špat­ného poko­je a ve vskutku špat­ný čas se tak stane svěd­kem domácího násilí. Násled­ně pošetile přis­toupí na gang­s­terovu pros­bu, aby mu v době jeho nepří­tom­nos­ti dohléd­nul na děti. A aby toho neby­lo málo, stane se v závěru noci rozhodčím strašlivé sázky. Bruce Willis, Madon­na, Jen­nifer Bealsová a Anto­nio Ban­deras excelu­jí v hlavních rolích této netradiční povíd­kové kome­die, která je dílem čtyř režisérských hvězd – Alli­son Ander­sové, Alexan­dra Rock­wella, Rober­ta Rodrigueze a Quenti­na Taran­ti­na. (Cin­e­max)

– V pří­padě špat­ného počasí se pro­jekce pře­sou­vá do vnitřních prostor. 
– V pří­padě vyprodání vstu­penek na goout​.net budou další lístky k dostání na místě.
– Jestli chcete mít jisté lehátko, při­jďte včas:)

Kasárna Karlín mapa letní kino