Knihex

Kasárna v exilu na Knihexu 14

10.00

AKCE SE PŘE­SUNU­JE DO HOLEŠOVICKÉ TRŽNICE

BUDEME TAM MÍT STÁNEK OD 10 HODIN.

KDYŽ NEMŮŽETE DO KASÁREN, KASÁR­NA PŘI­J­DOU ZA VÁMI!

STAVTE SE!

Kni­hex je místem setkání nakla­datelů a čtenářů v pří­jem­né přá­tel­ské atmos­féře. Kni­hex, to jsou kni­hy kval­it­ních menších nakla­da­tel­ství, které před­stavu­jí samot­ní nakla­datelé a nakla­datelky, kteří živě kon­verzu­jí se svý­mi čtenáři.

Kni­hex je mís­to, kde se dá strávit celý den – kromě knížek je k dis­pozi­ci bohatý doprovod­ný pro­gram – díl­ny, křty, autorská čtení, před­stavení, odpočinková zóna… Cílem není na co nejmíň metrů čtverečních namačkat co nejvíc stánků, Kni­hex dává pros­tor – kni­hám i čtenářům.

Kasárna Karlín mapa velká stage venku