Joska & Kiki

(PŘESUNUTO) Joska & Kiki (křest EP) + Máří

18.30

AKCE SE PŘE­SOU­VÁ NA LOĎ TAJEMSTVÍ.

Dvo­jkon­cert Jos­ka & Kiki + MÁŘÍ

A křest prvního EP Jos­ka & Kiki.
Pondělí o kterém se vám nesnilo. 

Jos­ka & Kiki je indie-popíčková kapela kamarádů z dět­ství, která Vás na osmdesátkovém štěrko­le­tu převeze přes most mezi indi­etron­i­cou, jak ji znáte od Metron­o­my nebo The Nation­al a syn­th­popopem a nu-dis­cem od hvězd jako Fletch­er nebo CHVRCH­ES. Po ces­tě se můžete pokochat skrz kra­sohled, jak by asi zněla Dua Lipa koupa­jící se ve Shrekově bažině. Pokud vám ten­to popisek nic neříká, asi bude lep­ší prostě přijít.

V jejich tvor­bě zůstává jako úhlavní téma osob­ní výpověď dvou holek, které mají hod­ně emocí a učí se s nimi pra­co­v­at. Všech­na téma­ta, včet­ně těch vážných, násled­ně podá­va­jí s humorem a lehkostí, která je jim vlast­ní. I v kon­tex­tu hut­nější pro­dukce jsou téma­ta předává­na uvěřitel­ně, zejmé­na díky intim­ní­mu výs­tupu zpě­vačky Kiki. Ten vás nakonec možná i přesvědčí, že někdy může být fajn, když vám tolik lidí zlomí srdce.

Máří vydala deb­u­tové album Léto znovu přijde.

Moje tex­ty na prvním albu mapu­jí jed­no konkrét­ní období. Období sil­ných emocí, které bych označi­la asi začátkem mého dospívání. Když se ohléd­nu zpátky, při­jde mi větši­nou jako jed­na dlouhá zima. Na desce se dotýkám také tématu nadě­je a vyrovnávání se se změ­nou. Možná i pro­to se album jmenu­je Léto znovu při­jde,” říká Máří.

Deb­u­tová des­ka kom­bin­u­je zvuky kytar, syn­thů, elek­tra a popu s ruchy pražských ulic. Autorské tex­ty jsou výpovědí mladé dívky, která díky aut­entick­é­mu pro­je­vu dokáže posluchače vtáh­nout do svě­ta dospívání a večerního měs­ta. Spolu­au­torem je mul­ti­in­stru­men­tal­ista a skla­da­tel Šimon Keller. S kapelou mají za sebou kon­cer­ty např. s Post hud­bou, Amélií Siba, I Love You Hon­ey Bun­ny, Hel­lo Mar­cel, Viah, Zapomělsem, Water­based (SK), Tess Parks (CAN), Gen­gahr (UK) nebo The Vices (NL).

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže