Aftersun

(ZRUŠENO) Aftersun

21.00

ZRUŠENO: Akce je zrušená. Peníze za vstu­penky vám při­j­dou zpět z GoOutu. Vzniklá situ­ace nás vel­mi mrzí, děku­jeme za pochopení

After­sun
Char­lotte Wells — Velká Británie/​USA — 2022 — 96 min — Anglicky + CZ titulky

Někdy v devadesátých letech, kde­si v tureck­ém pří­mořském resor­tu tráví dov­ole­nou rozve­dený mladý otec Calum (Paul Mescal) se sko­ro nác­tile­tou dcer­ou Sophií (Francesca Corio). Pohodové vys­tupování táty, který žád­nou legraci nezkazí a baví se tím, že jej okolí považu­je za dívči­na staršího bra­tra, však zastírá znepoko­jivý závoj melan­cholie. Debut Char­lotte Wells má nádech vzpomínky z dět­ství a nepotře­bu­je okáza­lá ges­ta k vys­tižení nepop­satel­ně inten­zivních živ­ot­ních poc­itů. Díky své­mu kře­hce impre­sivní­mu vyprávění a ohro­mu­jící empatii se stal diváck­ým hitem desítek fes­ti­valů, včet­ně Cannes, Toronta i Karlových Varů. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa letní kino