kasarnavexilu

KASÁRNA V EXILU: SETKÁNÍ NA BURZE #4

18.30

Chceme si let­ní sezónu s vámi aspoň trochu užít, a pro­to star­tu­jeme Kasár­na v exilu, kdy se budeme vydá­vat mimo kasáren­ské zdi. Někde budeme mít bar, někde uděláme kon­cert, jinde tře­ba snad let­ní kino. Začínáme akcí v holešovické tržni­ci na Burze 4, kde si v úterý 9. čer­vence otevřeme miniaturní verzi Kasáren Karlín. 

Zas­tavte se poz­drav­it nás a tře­ba i poke­cat o tom, co chys­táme dalšího a kdy se výh­le­dově budeme moci znovu setkat na oblíbeném místě. Nebo se stavte prostě jenom na drink, bude to fajn tak jako tak.

PRO­GRAM:
18.30 – 22.00 – Voodoo Beats
19.00 – 20.00 – Při­jďte si s námi popovídat
Draž­ba kasáren­ských artefaktů