Večírek Asistence

Večírek Asistence

15.00

Bene­fiční večer Asis­tence se už tradičně na kon­ci srp­na odehra­je v Kasárnách Kar­lín! Ten­tokrát ve společnos­ti kapel Mydy a Sil­ver Spoons a dalších účinkujících. 

Doporučené vstup­né 400 Kč můžete zaplatit buď pří­mo na místě nebo pří­mo na daru​jme​.cz.
Zisk ze vstup­ného bude využit na další rozvoj sociál­ních služeb pro lidi s tělesným postižením.

Během večera pre­miérové pro­jekce krátkého doku­men­tárního fil­mu o asis­tování Olgy Malířové Špátové.

před­běžný harmonogram:
16:00 – otevření areálu/​Djs
17:00 – 18:00– divad­lo pro děti i pro dospělé Pětkrát kolem světa
18:20 – 19:00 – Sboreček (v Garáži)
19:20 – 20:20 – Sil­ver Spoons
21:00 – 21:50 – MYDY
22:00 – 23:00 – Cyril + Ivánek (venku levý roh)
22:00 – DJs afterparty

před­běžný harmonogram:
16:00 – otevření areálu/​Djs
17:00 – 18:00 – divadlo
18:20 – 19:00 – Sboreček (sbor asis­tence v Garáži)
19:20 – 20:20 – Sil­ver Spoons
21:00 – 21:50 – MYDY
22:00 – 23:00 – Cyril + Ivánek (venku levý roh)
22:00 – DJs afterparty

Kasárna Karlín mapa velká stage venku