Česká vlna 23

To nej­lep­ší z čes­ké lite­ra­tu­ry za rok 2023! V Garážích i horním sále Vzadu Nahoře jsme hos­tili devě­tad­vacet českých spiso­vatelek a spiso­vatelů všech možných žán­rů. Setkání, diskuze, čtení, auto­gramiády, prodej knih.