Dig­itál­ní detox Radia Wave

Event Radia Wave zaměřený na dig­itál­ní detox. V jed­nom červnovém dnu roku 2018 se Kasár­na zaplni­la celou řadou offline aktiv­it. Na pro­gra­mu byly sportovní a relax­ační aktiv­i­ty, před­nášky o dig­itál­ním přetížení a pak kon­cer­ty Opak Dis­su, Please The Trees a dalších kapel a DJs.