Vzadu Nahoře 2023

Nový sál fun­gu­je od listopadu 2023 jako pros­tor pro kino, ale také před­nášky nebo diskuze.