Kon­cer­ty PKF 2019

V rám­ci druhého výročí kul­turního cen­tra Kasár­na Kar­lín jsme se propo­jili s PKF – Prague Phil­har­mo­nia, aby­chom společně pře­sunuli kla­sick­ou hud­bu z uza­vřených kon­cert­ních síní do veře­jného pros­toru. V červnu 2019 se na nád­voří Kasáren odehrála série šesti aku­stick­ých kon­certů pod tak­tovk­ou mladé diri­gentské hvězdy Jiřího Rožně.