Válka chimér

od 19.00

Vál­ka Chimér A. Starožic­ka, M. Starožic­ka, 2017, EN TIT. —vstu­penky: dobro­vol­né Prav­da války je děsivá. A ti, kteří to vědí, to neře­knou. A není komu to říct. Nikdo nechce znát tuto prav­du,“ přemýšlí ukra­jin­ský vojak Lavr. Vál­ka chimer” je osob­ný příběh o mladých lidech, jejichž živ­o­ty a osudy změni­la vál­ka. Doku­men­tární film o válce, lásce a smr­ti nejvyšší míry upřím­nos­ti, který natočili její přímí účast­ní­ci v nedávných událostech v Ukra­jině. Režisér­ka Anas­ta­sia Starožická a její pří­tel, bojovník Valer­ij Lavren­ov, natáče­jí, co se děje s nimi a kolem nich. Voják Lavr odešel jako dobro­vol­ník bránit svůj stát před rusk­ou armá­dou, dostal se do Ilo­va­jského kotle, přišel o nejbližší bra­try. Ona se při ces­tování po rozbitých městech snaží pocho­pit pod­statu války a lásky. A oba si na rov­inu říka­jí, co cítí při válečných oper­acích, odchodu z obklíčení a pok­ouše­jí se o společný živ­ot po všem, co viděli a prožili.