Krása: Proč budí ženská témata silné emoce

od 19.00

Jaká je zkušenost autorek, které v česku otevíra­jí sil­ná žen­ská téma­ta? Jak náročné je ustát ohlasy na pod­cas­tové série a kni­hy, které řeší žen­sk­ou body image, sex­u­al­i­tu a fem­i­nis­mus? Proč je žen­ské pro­lam­ování stereo­typů spo­jených s jejich vlast­ní­mi těly a duševním zdravím v českém prostředí tak třaskavé? Zúčast­něte se pan­elové diskuze, připrav­i­ly jsme pro vás otevřený pros­tor pro sdílení a malý hudeb­ní večírek na oslavu žen­ské síly! Pro­gram: 19.00 – 20.00 ? Pan­elová diskuze ? Proč budí žen­ská téma­ta sil­né emoce? Disku­tu­jí: • Lin­da Bar­tošová, autor­ka pod­cas­tu Krása • Rid­i­na Ahme­dová, autor­ka pod­cas­tu Sád­lo • Šár­ka Hom­fray, autor­ka kni­hy Proč jsme tak našt­vané? • Veroni­ka Rup­pert, dra­maturg­y­ně a kreativní pro­du­cen­t­ka pod­castů Krása a Sád­lo Moderu­je Hana Řiči­cová 20.00 – 20.45 ? Pros­tor pro sdílení ? 21.00 – 23.00 ? Hudeb­ní večírek ?