Kill The Dandies! a další

od 17.30

Kon­cer­ty v garážích: Kill The Dandies! + Cold Meat Par­ty + Fialový Samet + after­par­ty Can­dy flip DJ’s —vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​o​n​c​e​r​t​_​k​i​l​l​t​h​e​d​a​ndies O vánoční večírek a pomyslnou tečku za letošním rokem se druhou sobo­tu v pros­in­ci v Kasárnách Kar­lín postara­jí mata­doři garážové psy­che­delické scény Kill The Dandies! společně s čer­stvou rock­’n’rollovou kapelou Cold Meat Par­ty z Plzně, sólovým pro­jek­tem Maxmil­iá­na Hrušky z Mad­house Express — Fialový Samet a na after roz­točí svo­ji sbírku rock­’n’rol­lu, šedesátek a mod­erní psy­che­delie oblíbené duo Can­dy flip DJ’s. Kill The Dandies netře­ba před­stavo­vat. Úkaz pražské scény, smrtící son­ická kom­bi­nace psy­che­delie, soulu 70s dis­ca a post-punku. Funky ryt­my i zfuz­zo­vané kytary, odlesky nočního velkoměs­ta a divoká live per­for­mance. https://​killthedandies​.com/ Cold Meat Par­ty je new-school garážová kytarov­ka, co ti připomene tvo­je ztra­cené mládí v New Yorku za dob Mod­ern Lovers nebo Tele­vi­sion. Extro­verze střídá nes­mělost — v pís­ních, co oslavu­jou mládí a vytváří bezpečná akvár­ka, kde člověk může zkoušet, co ještě jde si dovolit. https://​link​tr​.ee/​c​o​l​d​m​e​a​t​party Pod Fialovým Same­tem se skrývá sólový pro­jekt front­mana oblíbených Mad­house Express, který se nese na vlnách snění a z hlu­bin smys­lů a nes­mys­lů přináší své sklad­by. Další frag­ment Mad­house Express najdeme u Can­dy Flip DJ’s — basky­tarista kape­ly totiž tvoří polov­inu toho­to oblíbeného DJského dua, které nám na závěr večera zahra­je z vinylů svou selek­ci vše­ho dobrého z šedesátých let, rock­’n’rol­lu a psychedelie.

Kasárna Karlín mapa letní kino