kk_kino_osmhor

Osm hor

19:00

Felix van Groenin­gen, Char­lotte Van­der­meer­sch — Itálie / Bel­gie / Fran­cie — 2022 — 147 min — ital­ská verze, české titulky

Pietro je chlapec z rušného ital­ského měs­ta, Bruno je kluk ze zapomenuté alp­ské ves­nice. Jeden se každé léto vrací do hor s rodiči, druhý kopce nikdy neopouští. Sdílí lásku k majestát­ním vrcholům, složitý vztah k vlast­ním otcům a časem i hus­té plnovousy. Tak jako příro­da ros­te, usy­chá a znovu vzkvétá, mění se i jejich přá­tel­ství. Ztrá­ta v Pietro­vě živ­otě ho po mno­ha letech zavede zpět na venkov a opě­tovné setkání s Brunem změní jeho pohled na svět. Za adaptaci ste­jno­j­men­né kni­hy Pao­la Cognetti­ho o přero­du chlapců v muže, hod­notě přá­tel­ství a hledání smys­lu živ­ota v tichu spek­takulárních Alp či Himála­je, získali režiséři Felix van Groenin­gen a Char­lotte Van­der­meer­sch Cenu poroty na fes­ti­valu v Cannes. (Aero­films)