kk_kino_korzet

Korzet

19:00

Marie Kreutzer — Rak­ousko / Lucem­bursko / Německo / Fran­cie — 2022 — 113 min — německá verze, české titulky

Císařov­na Sis­si je mód­ní iko­nou a ztělesněním mladistvé krásy. Píše se rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny, spoutaná svým postavením i nevy­bíravou kri­tik­ou okolí, však nemá velké důvody k oslavám. Chce si zacho­vat mladistvý vzh­led, a tak uza­vírá své tělo do stále pevnějšího korze­tu. Jaký by ale mohla žít živ­ot, kdy­by se opros­ti­la od kon­vencí a pedantského drob­nohle­du vídeňského dvo­ra? Režisér­ka Marie Kreutzer přichází nadčasovým příběhem o odvážně ženě a její nehy­noucí touze po svo­bodě, které­mu vévodí Vicky Krieps jako rebelu­jící panovnice, jež se rozhod­la vzít osud do vlast­ních ruk­ou. (Aero­films)