kk_kino_posedlost

Posedlost

19:00

Hen­rik Mar­tin Dahls­bakken — Norsko — 2022 — 104 min — české titulky

Zatím­co na kon­ti­nen­tu se šíří epi­demie španěl­ské chřip­ky, kněz a jeho syn se vrací z misie na Mada­gaskaru domů k rod­ině na norský venkov. Kněz dostal za úkol rozhod­nout o umístění nového kostelu pro míst­ní hor­nick­ou společnost. Mají jej postavit na starém lapon­ském pohře­bišti. Když se kněz rozhodne nechat vykopat a odk­lid­it lid­ské pozůs­tatky, mrtví oží­va­jí a pronásle­du­jí osad­níky. I když se příběh odehrává na začátku 20. sto­letí, jeho posel­ství je mrazivě aktuál­ní. Jeho východiskem je totiž epi­demie španěl­ské chřip­ky, na jejímž pozadí film odhalu­je tem­no­tu lid­ské povahy pod nezvla­datel­ným tlakem. (Film Europe)