kk_kino_kuciak

Kuciak: vražda novináře

19.00

Matt Sar­nec­ki — Dán­sko / Česko / USA — 2022 — 102 min — sloven­sky a česky

Chlad­nokrevná vraž­da inves­tiga­tivního nov­ináře Jána Kuci­a­ka a jeho snoubenky Mar­tiny Kušnírové v únoru 2018 otřás­la nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dán­ský kopro­dukční doku­ment Kuci­ak: Vraž­da nov­ináře roz­plétá cha­pad­la (nejen) sloven­ské mafie z cen­né zahraniční per­spek­tivy a s potřeb­ným odstu­pem. Divákům přináší nikdy nezveře­jněné záběry, málo známé infor­ma­ce a také aut­entické rozhovory s rodiči Jána a Mar­tiny i s obhájcem hlavního obžalo­vaného pod­nikatele Mar­i­ana Kočn­era. Unikát­ní police­jní záběry a mater­iá­ly vrha­jí na celý pří­pad nové svět­lo. (Bon­ton­film)