Asistence_web

My Baby (NL) + Fialový samet

od 19.00

Psy­che­delický kytarový rit­uál MY BABY se vrací do Prahy. Inspiraci si bere nejen z rocku a blues, ale i alter­na­tivní taneční scény. Jejich opo­jné riffy v kom­bi­naci s jem­ným hlasem zpě­vačky a hous­listky Caty van Dijck roz­tanči­ly diváky na fes­ti­valech jako Glas­ton­bury, Sziget nebo Pinkpop. Do Prahy ten­tokrát v Ams­ter­damu usazené trio přiveze nové album Sake Sake Sake, které pro­duko­val Steve Dub (The Chem­i­cal Brothers).

Debut Loves Voodoo! vydali v roce 2013 a už tehdy zau­jali svým organ­ick­ým zvukem plným energie a vnitřního napětí. Sami svou tvor­bu popisu­jí jako psy­che­delický blues-trance. Na aktuál­ní nahrávce se vrací k taneční extázi přelo­mu milé­nia a jejich tex­ty ten­tokrát pood­halu­jí o něco tem­nější stránku a reflek­tu­jí střet hudeb­níků s kaž­do­den­ní real­i­tou. Tem­ný groove desky má být odrazem vnitřního dia­logu členů kape­ly. Jak odmít­nout škodlivé hod­no­ty společnos­ti, když neustále zpochy­bňu­jeme ty vlastní?

Sup­por­t­o­vat bude Fialový samet, solo pro­jekt Maxe z Mad­house Express.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže