Asistence_web

Pocta Vráťovi ... 80!

18.00

K osmdesátým narozen­inám Vráti Brabence proběhne kon­cert ku jeho poc­tě! Zahra­je plzeňský Burgth­e­ater, Etur­ni­ty si dají posled­ní set a BBP podzem­ní orchestr vymrskne mj. Mag­ické noci. Ale zahude i samot­ný oslavenec. Teda doufáme. Tak si ter­mín rez­ervu­jte a rov­nou si poz­namene­jte, že se začíná v šest, pro­tože ve 22:00 hodin musí být s hud­bou ut-rum (bar bude do půl­no­ci)! Víc netře­ba dodá­vat, snad jen, že grat­u­lace hned, ale rum až nakonec. Jo, a že akce není inze­rová­na na webu a pro­gra­mu Kasáren Kar­lín se nenechte zmást, nechceme tam davy čumilů, ale jen lidi, kteří se mají rádi. Vst­up na místě 200 Kč. Díky!!