Asistence_web

7krát3 + Live band

od 19.00

Vstu­penky za 400 Kč na GoOut​.cz.
Vstu­penky online: https://​goout​.net/​c​s​/​l​i​s​t​k​y​/​7​k​r​a​t​3​-​a​n​d​-​l​i​v​e​-​b​a​n​d​/​iguq/

Od svýho zrození až do teď mi zbý­va­lo říct už jen a pouze: Mám tour“. První tour po vybraných městech, kde před­stavim tracky z nového alba II a taky svo­jí živou kapelu. Součást mojí výpravy bude:
Petr Bid­lo — basa
Jan Uvi­ra — klávesy
Fil­ip Ernst — bicí

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže