kk_obecna_modra

Vágní krajina: Pražské periferie

18.00

VERNISÁŽPÁTEK 12. 5. OD 18.00

Vágní kra­ji­na: Pražské periferie

Petr Zewlakk Vrabec

V roce 2021 jsem si vymyslel pro­jekt Pražská per­iferie. Už od mala rád chodím. Později už v dospělosti přišla vášeň pro focení. V pro­jek­tu Pražská per­iferie se tyto 2 věci spo­ji­ly. Cílem foto­pro­jek­tu je pro­chodit s fotoa­parátem na krku celou Prahu. Ukázat Prahu z její málo viditel­né per­spek­tivy, tak jak ji nezná ani rodilý pražák. Prozk­oumat zapadlé uličky, bývalé tovární kom­plexy, opuštěné zahrad­ní kolonie, rumiště kolem skladů, parovody linoucí se měst­sk­ou kra­ji­nou. Pra­ha je plná na první pohled opuštěných míst, která jsou v kon­trastu s pulzu­jícím cen­trem. Osamo­cená zarostlá vra­ta uprostřed pol­ních cest, vraky aut na kra­jích sídlišť, osady lidí bez přístřeší schované u hlavních tahů v křoví a lesících. Ukázat schované kouty, které člověk objeví, když se vydá po neznámé pěšině vedoucí do zarostlého rumiště. Zají­mavé pohledy na Prahu nabídne toul­ka, když jdete podél vlakových kole­jí, kde neve­dou žád­né ces­ty, nebo když se vydáte po březích jed­no­ho z mno­ha potoků. Všech­ny toulky po pražské per­iferii zaz­na­menávám na aplikaci v mobilu. Podle zaz­na­me­nané trasy v mobilu pak pro­chozené úseky odškrtávám v papírové mapě Prahy. Zatím jsem nachodil přes 3200 km a hodlám pokračo­vat dál, dokud celou mapu neproškrtám. 
Ten­tokrát jsem z tisíců fotografií ses­tavil malý sou­bor s názvem Vágní krajina. 
Pro­jekt Pražská per­iferie vyhrál na Czech press pho­to v roce 2021 cenu Grant Prahy.