Asistence_web

Student Fest

12.00

Těšíme se na kon­ci červ­na v Kasárnách Karlín !

pra­go union / i love you hon­ey bun­ny / fumar mata / stříbrný rafael / gon­dor flames / tres­ka jed­noskvrn­ná / časo­vač / mořskej svět / jajá­da / evžen hro­mosvod / the inter­lude / low key / kaya / mag­gi gang / shodawgs / lil input / night art expo / franklin & lil yput / emo­tion­al­ly spoon­fed / gufrau / nev­er go out / drum‘n‘rap / the over­lings / loud­out / tanya lupin / zabij mě líp / sv. miki / fran­tiš­ka / antonie / drunk­en strings / arnot / šaty s vlečk­ou / pasar bom­ba / kač­ka hronová / matouš (9kg přibral/​a) / exceb­tric b2b meld­aboi / votox / idyla