Asistence_web

Dashi Stardust

20.00

Zveme vás na novou kon­cert­ní sérii v rohu nád­voří Kasáren. Jednoduchý recept: intim­ní sólové kon­cer­ty pod širým nebem. Začínáme kon­certem Dashi Star­dust už v pondělí 10. července.

Dashi je zpě­vač­ka, skla­datel­ka a tanečnice, která si vás získá svým same­tovým hlasem, který se povětši­nou nese na vlnách soulu, indie folku a jazzy popu.

https://​www​.dashis​tar​dust​.com/​music
Vstup­né: dobrovolné
Start: 20:00