kk_obecna_modra

Football Club: Girl Power

10.00

Při­jďte strávit neděl­ní poledne ve společnos­ti špičkového žen­ského fot­balu a spous­tou zábavy pro mladé tal­en­ty i ostřílené fot­balové mata­do­ry. Těšit se můžete na diskuzi s český­mi reprezen­tan­tka­mi, společné sle­dování finále žen­ského mis­tro­vství svě­ta a křest nového čís­la časopisu Hero­ine. Nejen pro děti pak bude přichys­taný speciál­ní fot­balový koutek. Vst­up je otevřen všem zdar­ma včet­ně občerstvení.