kk_obecna_modra

FOTBAL JINAK

18.00

Nejpop­ulárnější hra plan­e­ty. Celospolečen­ský fenomén. Uni­verzál­ní jazyk. Další setkání s Foot­ball Clubem a jeho komu­ni­tou, mezi kter­ou se řadí osob­nos­ti z fot­balového, kul­turního i byznysového prostředí. Dopře­jte si jiný pohled na fot­bal a lidi, co ten­to sport milují.

Během společen­ského večera v Kasárnách Kar­lín poznáte fot­bal, jak ho neznáte. V diskuzním pan­elu vys­toupí napřík­lad architekt Adam Gebri­an, hudeb­ník Jan P. Muchow, fot­balový expert Zdeněk Fol­precht a další milovní­ci fot­balu z fot­balového i nefot­balového prostředí. Dočkáte se také promítání doku­men­tu o fot­balové kul­tuře z jiných koutů svě­ta. Večer bude zakončený nefor­mál­ním net­workingem a povídáním u rautu s dobrým jídlem a pitím.