Tomáš Palucha

Tomáš Palucha (křest alba)

18.30

Tomáš Palucha křest alba Rauš + Gin­ger Wiz­ard & Peter Jack­sons, Talk=Trouble

Po Čaru přichází Rauš! Kapela Tomáš Palucha měla od začátku jas­ně vymezené ter­i­to­ri­um – hyp­notická kytarová hud­ba, ve kterém se ale vždy pohy­bo­vala s napros­tou svo­bodou. Neji­nak je tomu na nejnovějším albu Rauš, které vychází po delší odmlce 21. září 2023 u Day After Records. Rauš je nezbyt­ně krátkej a pomíjivej okamžik tran­su a radosti, něco jako pobyt člově­ka na tomh­le světě. Pomíjivej záblesk lásky. Zároveň je to prin­cip jednoduchýho roken­rolu, ke který­mu se na týh­le desce trochu víc vracíme,” Palucha navazu­je na svou deset let šlechtě­nou poet­iku, která vzdoru­je cynis­mu, jakým se můžeme chtít obr­nit tváří v tvář kaž­do­den­ním strastem. Des­ka se tedy něko­lik dní po svém vydání dočká křtu v Kasárnách Karlín!

Dalším účinku­jícím je půvo­dem kuchyňový pro­jekt Radomíra Sza­jtera, bývalého kytaristy noise rock­ových Paci­no, se stálým kapel­ním doprovo­dem – Gin­ger Wiz­ard & Peter Jack­sons. Tvor­ba pro­jek­tu se pohy­bu­je někde mezi prog rock­em, psy­che­delií, nebo krautrock­em s pronika­jící záli­bou v čet­bě fan­ta­sy, či fasci­nace švéd­ským hudeb­níkem Bo Hanssonem. Gin­ger Wiz­ard & Peter Jack­sons navíc společně nahráli sed­mi­palec“, který vyjde během září u Stone To Death Records a rovněž bude pokřtěn během večera v Kasárnách.

Do třet­ice jako host vys­toupí Hon­za Šamánek aka Šaman, známý ze součas­ných i min­ulých kapel, namátk­ou: Pro­ti­jed, Remek nebo V0NT. Méně se ví, že sólově tvoří pod aliasem Talk=Trouble, a to angažo­vanou exper­i­men­tál­ní elektroniku.