Freeski

Freeski Premiere 5

19.00

Oblíbená akce plná freeski­in­gu se po roce zase vrací do Kasáren! Tradičně tě budou čekat lyžařské pro­jek­ty jak z naší domoviny, tak i nově od nejproflák­le­jších jmen svě­tového freeski­in­gu. Uvidíte lyžování ve městě, velkých horách i v parku, čeká nás nabitá tombo­la a pak si společně hodíme bokem s diskžoke­jk­ou! Podle počasí rozhod­neme, zdali budeme promí­tat vevnitř či venku.

V tombole můžete vyhrát spous­tu super cen od našich partnerů:
Snow­pan­ic, Atom­ic, Freeski​er​.cz, Arma­da Skis, Horse­feath­ers, Out Of, Vagus, Big Shock!, Lev­el Gloves.

Mediál­ní part­neři: Freeski​er​.cz, Freeride​.cz

𝐕𝐬𝐭𝐮𝐩𝐧𝐞́: dobro­vol­né
𝐓𝐨𝐦𝐛𝐨𝐥𝐚: 1 lístek 100 Kč, 4 lístky 300 Kč

Ofi­ciál­ní start akce píšeme na 19:00, ale Kasár­na budou otevřený už mno­hem dřív, takže pokud jseš nedočkavej a žíznivej, klid­ně doraž dřív. Rádi s Váma totiž pokecáme, než na to neb­ude čas. U vstupu, kde budeme sedět, bude taky možný koupit lístky do tomboly, přis­pět nám tím na chod akce a zároveň vyhrát hod­not­ný ceny!

𝐇𝐀𝐑𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
19:00 — 20:30 pivko/​tombola/​merch/​pokec 
20:30 — 22:30 — promítání

𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐤 𝐇𝐚𝐫𝐥𝐚𝐮𝐭 & 𝐍𝐨𝐚𝐡 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐥𝐚𝐝𝐞𝐣𝐨 — 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨
Jed­na z nejvýraznějších postav freeski­in­gu Har­laut se spo­jil s králem sty­lu Albalade­jem aby vytvořili stree­tový film Brushino.

𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐇𝐚𝐥𝐥 & 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐇𝐞𝐬𝐬 — 𝐌𝐚𝐠𝐦𝐚 3
Již třetí pokračování nejen sopečného dobro­družství z Mt. Hoodu od vítěze vše­ho co jde Hal­la s prvním triple corkařem v ram­pě Hessem.

𝐅𝐨𝐫𝐫𝐞 — 𝐅𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞 2
Momen­tál­ně asi nejšílenější stree­tová par­tič­ka z Fin­s­ka je zpátky s poračováním Forre Movie.

𝐓𝐞𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐊𝐨𝐫𝐚𝐛𝐨𝐯𝐚 — 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬
Čistě holčičí pro­jekt pod Terky vedením — street, back­coun­try, radost.

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐧𝐤𝐚 & 𝐒̌𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐤 — 𝐂𝐳𝐞𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐱𝐭𝐚𝐩𝐞
To nejlepší z 2 let Czech­Ma­ta okořeněný dosud nev­iděný­mi pražský­mi streety.

Po promítání proběhne losování hlavních cen tomboly (lyže, oblečení, brýle,..)
23:30 — ?? par­ty s diskžokejkou

Večerem vás za mikro­fonem provede polovič­ka tupe­jch hran Króča, k tan­ci i poslechu zahra­je DJ Nádvoří.

Ahooj,
Króča a Šimba

Plakát: Lin­da Nováková
Cov­er foto: Theo Acworth

𝐄𝐍𝐆:

Frees­ki Pre­mière is return­ing to Kasár­na Kar­lín after a year! Tra­di­tion­al­ly, you can expect ski­ing projects from Czech Repub­lic skiers and new­ly from the most promi­nent names names of the ski­ing indus­try. You will see urban ski­ing, big moun­tains, and the snow­parks. There will be an excit­ing raf­fle, and then we’ll dance the night away with a DJ

In the raf­fle, you can win lots of great prizes from our partners:
Snow­pan­ic, Atom­ic, Freeski​er​.cz, Arma­da Skis, Horse­feath­ers, Out Of, Vagus, Big Shock!, Lev­el Gloves.

Media part­ners: Freeski​er​.cz, Freeride​.cz

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐲: vol­un­tary
𝐑𝐚𝐟𝐟𝐥𝐞: 1 tick­et 100 CZK, 4 tick­ets 300 CZK

The offi­cial start of the event is sched­uled for 19:00, but Kasár­na will be open much ear­li­er, so if you’re eager and thirsty, feel free to come ear­ly. We’ll be hap­py to chat with you before the event starts. At the entrance, where we’ll be seat­ed, you can also buy raf­fle tick­ets, con­tribute to the even­t’s orga­ni­za­tion, and have a chance to win valu­able prizes!

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
19:00 — 20:30 drinks/​raffle/​merchandise/​chat
20:30 — 22:30 — screening

𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐤 𝐇𝐚𝐫𝐥𝐚𝐮𝐭 & 𝐍𝐨𝐚𝐡 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐥𝐚𝐝𝐞𝐣𝐨 — 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨
One of the most promi­nent fig­ures in freeski­ing, Har­laut, has teamed up with style king Albalade­jo to cre­ate the street ski film Brushino.

𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐇𝐚𝐥𝐥 & 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐇𝐞𝐬𝐬 — 𝐌𝐚𝐠𝐦a 3
The third install­ment of a vol­canic adven­ture from the infa­mous duo.

𝐅𝐨𝐫𝐫𝐞 — 𝐅𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞 2
Cur­rent­ly one of the wildest street crews from Fin­land are back with more may­hem in Forre Movie 2.

𝐓𝐞𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐊𝐨𝐫𝐚𝐛𝐨𝐯𝐚 — 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭𝐥𝐞𝐬s
A pure­ly girls’ project led by Ter­ka — street, back­coun­try, and fun.

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐧𝐤𝐚 & 𝐒̌𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐤 — 𝐂𝐳𝐞𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐱𝐭𝐚𝐩𝐞
The best of Czech­Mate from the last 2 years, spiced up with unseen Prague streets.

After the screen­ing, there will be a draw­ing for the main raf­fle prizes (skis, cloth­ing, gog­gles, etc.).
23:30 — ?? par­ty with a DJ

The evening will be host­ed by Króča and Šim­ba, and DJ Nád­voří will play at the afterparty.

Ahoy,
Króča and Šimba

Poster: Lin­da Nováková
Cov­er pho­to: Theo Acworth

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže