kk_obecna_modra

Snow Stories Night

16.00

Přátelé a kamará­di, rádi bychom vás poz­vali na první ročník naší nové akce. Jak je psáno v názvu akce, ten­to večer si budeme vyprávět příběhy z hor. Příběhy, které někdy dopad­ly lépe a někdy hůř a o to je důležitější vzít si z těch­to unikát­ních zážitků ponaučení. Zák­la­dem celého večera budou vys­toupení něko­li­ka milovníků hor, kteří se dostali do laviny, přežili a nyní se s námi při­j­dou o své zkušenos­ti podělit. Vel­mi důležitým hostem bude také Pavel Kra­jčí ze Střediska lavi­nové pre­ven­cie. Průvod­cov­ání večerem se ujal všem jistě dobře známý Tomáš Kroczek.

Lehký přehled na co vše se můžete těšit:
16.00 – 18.00 – Freeride, skialp, snb bazar (otevřený bazar pro každého, kdo by rád něco koupil či sám prodal)
19.00 – 20.00 – Jak vzniká lavi­nová před­pověď (Vys­toupí Pavel Kra­jčí ze Stre­diska lavínovej prevencie)
20.00 – 22.00 – Bese­da s účast­níky lavi­nových nehod 
22.00 – Pre­miéra fil­mu GAMAR­JO­BA (film o freeridin­gu v Gruzii od Tomáše Guz­iu­ra a Petra Pražmovského 

Vstup­né bude v oblíbeném for­má­tu, tedy dobrovolné.

A ano, bar bude!

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže