Pět ďáblů

Pět ďáblů

19.00

Pět ďáblů
Léa Mysius — Fran­cie — 2022 — 96 min — CZ titulky

Malá Vicky žije v alp­ském městečku se svou milo­vanou mamink­ou Joanne. Když do Vick­i­na domu při­jede na návštěvu její tajem­ná teta Julia, začne Vicky pomocí svých nad­přirozených schop­nos­tí rozkrý­vat dra­mat­ick­ou rodin­nou min­u­lost. A zjišťu­je, že stači­lo málo, a nemusela se vůbec nar­o­dit. Mys­ter­iózní snímek o ces­tování v čase, dávných láskách a rodin­ných tajem­stvích mis­trně bal­an­cu­je mezi žán­ry queer romance, fan­ta­sy a hororu a v živ­ot­ní roli před­stavu­je hvěz­du evrop­ského fil­mu Adèle Exar­chopou­los. (Queer Kino)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLU VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře