Její tělo

Její tělo + debata

19.00

Její tělo
Natálie Císařovská — Česko/​Slovensko — 2023 — 90 min — CZ

Film podle skutečného a neu­věřitel­ného živ­ot­ního příběhu Andrey Absolonové (Natalia Ger­mani). Úspěšná sportovkyně, reprezen­tan­t­ka a člen­ka olympi­jského družst­va se po zranění obra­tle a vynu­ceném kon­ci sportovní kar­iéry sta­la úspěš­nou a zná­mou pornoherečk­ou. (Bon­ton­film)

Po pro­jek­ci proběhne deba­ta s kam­era­mank­ou fil­mu Klárou Beli­cov­ou. Debatu bude moderovat pro­gramový ředi­tel fes­ti­valu Jeden svět Tomáš Poštulka.

Pro­jekce přís­tup­ná 18+

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře