hudba obecná

CHATEAU + IDA THE YOUNG + HELLO INCOGNITO

18.30

18.30 – dveře
19.15 – Château
20.00 – Hel­lo Incognito
21.00 – Ida The Young

HEL­LO INCOGNITO
Lo-fi pís­ničkář z Uher­ského Hradiště/​Prahy, charak­ter­i­stický melod­ick­ým, avšak syrovým pro­jevem a roztrži­tou inter­akcí s pub­likem. Kon­cem roku 2021 se před­stavil svým deb­u­tovým albem Green­horn, které vyš­lo pod kaze­tovým labelem Z‑Tapes. Letos vydal na ostravském labelu Korobush­ka Records svou druhou desku s názvem Puhoy,inspirovanou ste­jno­j­men­nou epi­zodou ani­movaného ser­iálu Adven­ture Time. Doprovodí jej Antonín, Jakub, Julian a Ven­du­la, se který­mi odehrál pre­miérový kon­cert na letošní Besedě.

IDA THE YOUNG
Divné kytky, černá rtěn­ka, hladoví rac­ci, vráskovité ruce ve vaně, sop­ky a vraždící kovbo­jové tohle všech­no vytváří svět Ida the Young. V roce 2023 kapela svo­je deb­u­tové EP s názvem Strange Shaped Flow­ers, ve kterém kom­bin­u­je žán­ry indie a folk. Za pro­jek­tem, který vznikl v Plzni, původ­ně stá­lo duo Iris Hob­son-Mazur (zpěv) a Marek Koli­ha (kytara), které později svým doprovo­dem obo­hatil Fil­ip Simon (bicí). Nově se ke kapele přidává klávesista Jakub Richtárech.

CHATEAU
Pražská zpě­vač­ka Hana Kre­jčová započala svůj pro­jekt Château sama v poko­jíčku přes Garage­band, vydala se ces­tou self­pro­duced dream­pop umělce, jehož styl výrazně ovlivňu­je kla­sický zpěv, které­mu se mimo pro­jekt věnu­je. Spo­jením s Hon­zou Mičk­ou vzniká první singl Mayfly. Naži­vo Hana zahra­je nové sklad­by, za doprovo­du kape­ly složené z pro­du­cen­ta Kryšto­fa Kučery (lil crème brûlée) a mul­ti­in­stru­men­tal­isty Šimona Šerého (Dvouhlavej kluk, Klastracinski/​project/​).

Vstup­né 250 Kč na místě.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže