hudba obecná

Boy Wonder

20.00

U příleži­tosti desátého výročí vydání Špinavý poet, prvního sólového pro­jek­tu Boy Won­dera, vychází na LP (Ty nikdy). Je to naposledy, kdy fanouš­ci klasiku uslyší naži­vo. Bratisla­va, Brno a Pra­ha, fans mohou tréno­vat š”, pro­tože Špinavý poet Boy Won­der při­jede v pros­in­ci s deska­mi v batohu.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže