Tajemství a smysl života

Tajemství a smysl života

19.00

Tajem­ství a smysl života
Petr Vach­ler — Česko — 2023 — 154 min — Česky

Co je smyslem živ­ota? Co je lás­ka, humor, stra­ch a smrt? Je všech­no jen sen? Kdo jsme a kam směřu­jeme? Probudíme se, vzpomen­eme si? Na tyto a další otázky se snaží nalézt odpověď celovečerní film Petra Vach­lera s názvem Tajem­ství a smysl živ­ota. (Fal­con)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře