Amnesty

Oslava Dne lidských práv s Amnesty International

18.30

Oslavte s námi Mez­inárod­ní den lid­ských práv a výročí 75 let od vydání Všeobec­né deklarace lid­ských práv. Při­jďte nap­sat dopis za nespravedlivě vězněné a uži­jte si výs­tavu a auk­ci pro­jek­tu Art for Amnesty, pro­jek­ci, zají­mavé osob­nos­ti, DJ set a další.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže