hudba obecná

Be4Eight + hosté

19.30

Be4Eight je pro­jekt kanad­sko-českého mul­ti­in­stru­men­tal­isty Jaco­ba Car­la Růžičky, jehož autorská tvor­ba vychází z mno­ha roz­man­itých žán­rů. Pod­manivý jaz­zový zvuk v kom­bi­naci s groove music a ambi­ent­ní­mi plocha­mi je plný důmyslných metafor, přek­va­pivých aranží, skry­tých výz­namů i uhrančivých pasáží. Pro živé vys­toupení dal Jacob dohro­mady kapelu, která spolu s něko­li­ka výjimečný­mi hosty zahra­je vybrané sklad­by z obou jeho dosud vydaných sólových alb.

Bicí: Jacob Carl Růžička
Kytara: Vratislav Zochr
Dechové nástro­je a klávesy: Tomáš Staněk
Basa: Ladislav Garaja
Hosté: Vladimír Václavek, Bariel, Matěj Diviš a další

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže