hudba obecná

Skinny Lister

19.00

Londýn­ská folk-punková sen­zace Skin­ny Lis­ter při­jede do ČR v rám­ci Down On The Bar­ri­er Tour! 

Rok 2023 je pro Skin­ny Lis­ter ve zna­mení znovuzrození! Svůj návrat k živ­o­tu úspěšně zahájili velkolepým turné po USA, kde před­skako­vali přátelům Flog­ging Mol­ly a dalším hvězd­ným jménům. Kapela pro­jela celé stá­ty, po něko­likaleté pauze znovu oživi­la svou amer­ick­ou fanouškovsk­ou zák­lad­nu, a v druhé polov­ině roku plánu­je další kon­cer­ty včet­ně listopadové hudeb­ní plav­by Salt Dog Cruise. 

Ještě před tím vším se ale kapela pil­ně věno­vala nahrávání svého šestého stu­diového alba, které vyjde už na podz­im. Jejich charak­ter­i­stický námořnický punkový styl bude hlavním motivem nové desky a pís­ně budou reflek­to­vat zážitky ze živých shows, přičemž povypráví i o tom, jaký je živ­ot muzikan­tů na cestách.