Porco Rosso

Porco Rosso

17.00

Hajao Mijaza­ki — Japon­sko — 1992 — 93 min — Česky

V době mezi svě­tový­mi válka­mi se na pevnin­ské Itálii roz­ta­ho­valy stíny dik­tatu­ry, ale nebe nad Jader­ským mořem stále bylo světem abso­lut­ní svo­body a rytířského hrdinství. Mis­tro­vský pilot Por­co Rosso je jak hrdi­na ze starých dobro­družných filmů ital­ské či fran­couzské pro­dukce. Jeho letecké soubo­je se vzdušný­mi pirá­ty jsou plné grá­cie i nad­sázky a jeho šarm nebroušeného dia­man­tu září při decent­ních setkáních s dáma­mi i divokých kon­frontacích s padouchy. A nic na tom nemění, že kvůli taju­plné klet­bě má hlavu jako pašík. Svě­tově uzná­vaný režisér ani­movaných filmů Hajao Mijaza­ki nikdy neskrý­val svou fasci­naci létáním. To se jako klíčový motiv ztvárněný v uhrančivých sekvencích obje­vu­je již v jeho dřívějších sním­cích jako Nauši­ka z Větrného údolí, Lapu­ta: Nebeský zámek, Můj soused Totoro či Doručo­vací služ­ba čar­o­dějky Kiki. Ale až ve fil­mu Por­co Rosso vytvořil vylože­nou ódu na svět neohrožených letců doby, kdy létání ještě mělo punc dobro­družství. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře