hudba obecná

Hm... pro děti

16.00

Kon­cert kape­ly Hm…, na kterém zazní pís­ně z alba Klukoviny a novější dět­ská tvor­ba pro hod­ně malé i hod­ně velké.

Čtyři tátové návštěvníkům kromě veselých pís­ní předve­dou, co děla­jí na rock­ových kon­certech malíři poko­jů, jak se dělá šišatý zvuk nebo co udělá mamin­ka s noční­mi přízraky. Pomůžou jim v tom i jejich kamará­di bás­ní­ci Fran­tišek Hrubín, Josef Hiršal, Pavel Šrut a další. A všech­ny klukoviny, co ukáží, mohou návštěvní­ci dělat s nimi.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže