Lavabo

Lavabo

19.30

Pohy­bová insce­nace s prvky nového cirkusu.

Insce­nace je výzkumem fyz­ick­ého i duševního očistění, pře­chodovým prožitím vlast­ního těla a těch okamžiků, kdy se ocitáme jen sami se sebou. Kde končí lid­ské tělo a začíná mysl? Obličej je jed­iná část těla, kter­ou na sobě nikdy neu­vidíme. To, co z něj můžeme vidět, je vždy jen jeho repro­dukce nebo jeho obraz.

Kasárna Karlín mapa Kavárna Bazén