Halving Party

Halving party se SatoshiLabs a Braiins

17.30

Zásad­ní bit­coin událost tu bude kaž­dou chvíli a ty ji s námi můžeš oslav­it! Se skutečný­mi leg­en­da­mi bit­coinu a exper­ty v oboru se podíváme na to, jak bit­coin halv­ing (tzv. půlení bit­coinu) ovlivňu­je ekonomiku kryp­toměn a proč je ten­to event pro mno­hé tak důležitý. Bude jeho dopad velký nebo malý? A dá se jeho vliv vůbec prediko­vat? To a mno­hem více se dozvíš už brzy na naší první společné akci s Brai­ins, tvůr­ci prvního bit­coin těžeb­ního poolu na světě! 

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže